Privacy statement

Event@Home Box, onderdeel van Brouwer Evenementen Groep BV, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Event@Home Box houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Event@Home Box kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke evenementen en organisatiediensten die de klant als meest passend ervaart.

Integriteit en respect, de voorwaarden voor het handelen van Event@Home Box.
Wij vinden het belangrijk dat de klant ons ervaart en herkent in onder meer:

– Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben.
– Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van onze organisatie ervaren.
– Verantwoord ondernemerschap: natuurvriendelijk, milieu bewust en verdraagzaamheid
– Eerlijkheid en openheid

Klikgedrag
Op de website van Event@Home Box worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Event@Home Box haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Event@Home Box en andere websites
Op de site van Event@Home Box treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Event@Home Box kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen:
Event@Home Box behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: juli 2020.