Privacy statement

Event@Home Box, onderdeel van Brouwer Evenementen Groep BV, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Event@Home Box houdt zich dan ook in alle gevallen aan de AVG privacyregels.

Event@Home Box kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke evenementen en organisatiediensten die de klant als meest passend ervaart.

Integriteit en respect, de voorwaarden voor het handelen van Event@Home Box

Wij vinden het belangrijk dat de klant ons ervaart en herkent in onder meer:
– Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben.
– Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van onze organisatie ervaren.
– Verantwoord ondernemerschap: natuurvriendelijk, milieu bewust en verdraagzaamheid.
– Eerlijkheid en openheid.

Persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze Event@Home Boxen naar de juiste adressen te verzenden. De opdrachtgever levert zelf een adressenlijst bij Event@Home Box aan. Deze adressenlijst wordt in ons systeem bewaard bij de desbetreffende opdracht en uitsluitend gebruikt voor verzending via MyParcel (onderdeel van PostNL) om de etiketten te printen voor op de Event@Home Boxen. Wij werken vanuit een account in MyParcel waardoor deze gegevens alleen voor ons inzichtelijk zijn. Alle persoonsgegevens worden binnen één maand na verzending van de Event@Home Boxen verwijderd uit onze systemen.

Klikgedrag

Op de website van Event@Home Box worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Event@Home Box haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Event@Home Box en andere websites

Op de site van Event@Home Box treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Event@Home Box kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Event@Home Box behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 18-03-2021.
Weten wat wij precies doen? Bekijk al onze boxen.